… dan beschouwt Marieke haar taak, het opbouwen en ter beschikking stellen van Robur, als voltooid.
Dat wil zeggen: zij laat het aan anderen over om voort te zetten en uit te bouwen wat zij heeft opgestart.
image003_verhaalHet is immers altijd haar bedoeling geweest om na Roburs voltooiing haar eenvoudig nomadenleven weer op te nemen, en daar te zijn waar ze het gevoel heeft te moeten zijn en ten dienste te staan. Ze hoopt dat er mensen uit de zorgsector de vzw verder zullen uitbouwen en op termijn leiden: zij staan aan de basis en weten het best wat het meest nodig is.

De vzw werkt dus stilaan toe naar een verbindende samenwerking met hulpverleners en zorgverstrekkers die in hun eigen praktijk cliënten met burn-out (of in andere acute situaties) begeleiden: de vzw biedt hen een locatie voor hun activiteiten rond burn-out en voor een aanbod aan begeleiding van wie op dat moment in Robur verblijft.

En dat niet alleen: de vzw hoopt op vernieuwing in de ploeg, zodat de focus stilaan verschoven kan worden van ‘Robur voltooid krijgen’ naar ‘Robur ten dienste stellen’, en dat vergt uiteraard heel andere profielen, met capaciteiten zoals netwerken en inhoudelijk sterke programma’s samenstellen met hulpverleners en zorgverstrekkers, zowel als begeleiding voor wie in Robur verblijft als ter preventie van burn-out in bedrijven/scholen/ziekenhuizen enz. en voor particulieren.
Ook in naam van de kunstenaars, die andere doelgroep, kunnen geïnteresseerde mensen/kunstenaars deel gaan uitmaken van de vzw.

Daarbij ligt een grote klemtoon op het belang van Natuur in de preventie en herstel van burn-out en in het voeden van de creativiteit bij de kunstenaar/schrijver. De Natuur is de basis van alles, alles vertrekt daar en gaat er weer heen – en is er nooit weg: het zijn wij, mensen, die ‘weggaan’ van de Natuur, met alle individuele, maatschappelijke en wereldwijde ecologische gevolgen vandien.
image005_fondsenwervingDaarom geeft de vzw aan activiteiten die zich rechtstreeks met/in de Natuur afspelen, voorrang op andere helende en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan wandelcoaching en bosbaden, of betekenisvol creatief zijn in de natuur.

Het is de bedoeling de inhoud van de statuten van de vzw concreet uit te werken en uit te bouwen. Hoe dat zal gebeuren hangt af van de mensen die de vzw op termijn zullen bezielen.
Wederom, net als Robur groeit ook de vzw organisch, zoals de natuur zelf…

 

Aan wie zich geroepen voelt om op de een of andere manier aan de uitbouw van Robur op Den Eik vzw mee te werken: hartelijk dank, deze uitnodiging is voor jou! Of neem direct contact op met Marieke voor een afspraak om kennis te maken (ook met de plek) en de mogelijkheden af te tasten.