Het totaalbudget is 192.000 euro. Daarvan hadden we in 2018 al 162.000 euro gefinancierd, begin 2019 was dat 177.000 euro. Robur is dus bijna een feit, maar we zijn er nog niet helemaal.

financiering

Grafiek begin 2019:

2019 grafiek financiering - nl

Er is nog 15.000 euro nodig voor de verdere bouw en afwerking van Robur. De rest is al gefinancierd.
Deze grafiek geeft de cijfers slechts bij benadering weer. Hoe komt dat?

grondplan RoburRobur wordt zoveel mogelijk zelf gebouwd, samen met vrienden en sympathisanten. Dankzij al die hartelijk helpende handen groeit Robur organisch en stroomt zijn helende energie de wereld in. Maar we zijn gebonden aan termijnen om niet beboet te worden voor het overschrijden van de termijn van de bouwvergunning, en dus moet er ook veel uitbesteed worden. De uiteindelijke kostprijs is dus afhankelijk van de tijd die we van de overheid krijgen en van hoeveel hulp en knowhow de vrijwilligers meebrengen.

Tegen eind 2019 moet Robur af zijn; met voldoende middelen moet dat kunnen! En tegen de zomer van 2020 hopen we Robur volledig gebruiksklaar ingericht te hebben.

We lieten planken zagen van heel wat bomen die toch moesten sneuvelen voor de bouwplek, en die planken en halve boomstammen worden gebruikt in de bouw, image021_roburecohuisjezoals je op de foto’s in de Nieuwsbrieven kunt zien. Alle gevelbekleding (shingels) en het grootste deel van het meubilair zijn gemaakt van het hout van deze bomen. Ze hebben een tweede leven gekregen op de plek waar ze groeiden!

Je gift wordt concreet gebruikt voor (ecologische) onderdelen van de bouw en alles wat daarmee samenhangt. Hier is een lijst van de kosten die ruwweg nog gemaakt moeten worden (situatie eind 2018):

• Ecologische behandeling van alle houtwerk: 1.000 euro
• Afwerking muren en vloeren, o.a. via een Tadelakt-Atelier*: 5.000 euro
• Rocket mass heater: 5.000 euro
• Afwerking elektriciteit: 500 euro
• Afwerking loodgieterij: 500 euro
• Groendak: 5.000 euro
• Ophoging rondom Robur + afwerking rondgang en terras: 5.000 euro
• Inrichting (afwerking meubilair, keukengerief, gordijnen, decoratie e.d.): 5.000 euro
• Wettelijke EPB-aangifte + boete***: 5.000 euro
• Logistieke omkadering (voornamelijk voedsel voor de vrijwilligers): 3.000 euro

TOTAAL ruw geschatte kosten ca. 35.000 euro, gedeeltelijk al gefinancierd.

* Je steunt Robur op Den Eik vzw dus ook door deel te nemen aan zo’n cursus, waar je heel veel leert over ecologische bouwvormen!
** Er zit een koele ruimte onder de keukenvloer, die het gebruik van een koelkast in principe overbodig maakt.
*** De EPB-boete is het gevolg van een keuze om ‘ecologisch te bouwen met gezond verstand’.

Voor groene subsidies komt Robur op Den Eik jammer genoeg niet in aanmerking.

We hebben jouw hulp nodig voor de laatste 15.000 euro!
Wees niet beschaamd: alle beetjes, óók (héél) kleintjes (zie bijvoorbeeld de 1 euro campagne en Trooper), helpen om dit mooie project waar te maken, zowel in geld als in natura!

UPDATE eind 2021: stilaan verschuiven de kosten van het bouwen van Robur naar het uitbouwen van de werking van de vzw… Giften via de Koning Boudewijnstichting (= voor het gebouw Robur) zijn nog steeds heel welkom, er liggen nog wel wat facturen… En ook voor de werking is de vzw je erg dankbaar voor elke steun!

→ Steun (financieel)
Indien graag met belastingattest (kan nog tot eind 2022), kijk op http://roburopdeneik.org/projectrekening-bij-de-koning-boudewijnstichting-geopend/!

 → Help op een andere manier