De verhuis naar de nieuwe host is gelukt, hoera!
In de loop van het najaar pakken we de inhoud van de website grondig aan.
Want Robur op Den Eik is nu zo goed als klaar!
Vanaf 1 januari begint er dus een nieuwe fase in het project…

Dank zij Wendy Wuyts gaan er in september en oktober “7 Gulle Bosbaden” door op Den Eik!
Alle info op: 7 Gulle Bosbaden

— erkend door de Koning Boudewijnstichting, zie goededoelen.be —

Wat is Robur op Den Eik?

Sinds de zomer van 2015 rijst er langzaam maar zeker een uniek huisje op in het bos. Een helend plekje voor mensen die het nodig hebben in onze veeleisende wereld, in de eerste plaats mensen met burn-out. Een verbindend plekje waar je ook via activiteiten die met rust, natuur, genezing of creativiteit te maken hebben, opnieuw contact kunt maken met je diepste zelf en burn-out kunt helpen voorkomen.
Daarnaast zijn ook schrijvers en kunstenaars welkom op deze creatieve plek. Zij hebben met hun literaire, muzikale, visuele en plastische scheppingen een heel eigen helende inbreng in onze samenleving. → Meer weten

Wat is Robur op Den Eik?

Over Robur en het project

Over Robur en het project

Dit is het avontuur van het waarmaken van een droom: het in de materie brengen van Robur op Den Eik (Antwerpse Kempen, België). Dat is een helend, ecologisch plekje, in het bos. Een plek om te bekomen van de hectiek in deze wereld en om tijd te besteden aan wat echt belangrijk is in ons unieke leven: het (her)ontdekken van onze ware kern. Een plek om te zoeken en te ontvangen wat we op dit moment nodig hebben. Om ons verborgen licht te laten schijnen in onze duisternis.

Als we goed voor onszelf zorgen, kunnen we gesterkt weer naar onze eigen plek, en beter zorg dragen voor ons gezin, ons werk, onze samenleving.

Zo gezien kan Robur op Den Eik een grotere impact hebben op de samenleving dan je zou verwachten van een kleinschalig project! Het is immers een plekje dat de ervaring van altijd aanwezige Verbondenheid wil herstellen en versterken. Verbonden zijn met jezelf is verbonden zijn met alles en iedereen…

Dat is onze bijdrage aan een samenleving waar we diep van houden. Onder alle cynisme is die samenleving zo kwetsbaar als elk individu die haar maakt.

En even sterk.

Verbondenheid - Robur

Visie / Missie

Robur op Den Eik vzw is ervan overtuigd dat een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van de moderne westerse ‘welzijns’-ziekten te vinden is in onze diepe ontkoppeling van de natuur. Wie in de westerse wereld weet nog hoe te overleven in de natuur en er zelfs in te gedijen? Nog sterker: we zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat we dat niet meer weten! En we zijn déél van de natuur! Dus zijn we in feite ten diepste losgekoppeld van onszelf – en onbewust vinden we dat vanzelfsprekend…

Een ander gevolg van die ‘vanzelfsprekende’ loskoppeling is de manier waarop we een ‘oneindige groei’-economie hebben ontwikkeld, zonder respect voor natuurlijke cycli of evenwichten. Geen wonder dat de planeet uitgeput geraakt!

En geen wonder dat wij depressief worden en opgebrand…

We oogsten wat we zaaien.

Robur op Den Eik wil helpen opnieuw contact te leggen met de natuur en met onszelf, in een kleinschalige setting, zodat we kunnen voortzetten wat langzaam begint: een nieuwe en verbindende manier van denken die ons naar een meer humane en natuurlijke samenleving kan brengen.

Daarom geeft de vzw aan activiteiten die zich rechtstreeks met/in de Natuur afspelen, voorrang op andere helende en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan wandelcoaching en bosbaden.

Het huisje draagt de naam Robur, van Quercus robur, zomereik.

En het kost tijd om sterk en robuust te worden.
Net als een eik.
Hier vind je de doelgroepen en mogelijke activiteiten.
Hier vind je het mysterieuze verhaal van het ontstaan en de evolutie van Robur op Den Eik.

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier vind je een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier

Of denk je erover om mee te komen helpen als vrijwilliger? Welkom, zonder vrijwilligers geen Robur!
En wie er graag de Statuten van de vzw op naleest, waarin het doel en de middelen om dat doel te bereiken formeel vermeld staan, kan hier terecht!

Hoe ver staan we nu?

Robur op Den Eik is al goed op weg om een realiteit te worden: een kleinschalig project met nú al een grote impact! → Meer weten

Sinds 2017 bouwen vooral internationale vrijwilligers samen aan dit unieke huisje – we staan intussen alweer verder dan op de foto’s getoond (volg de laatste ontwikkelingen in de Nieuwsbrief)!

Hier vrijwilligers uit Duitsland, Brazilië, Argentinië, Mexico, Chili, Nederland en België

>>> Alle foto’s op deze website, uitgezonderd die van gastfotografen en van de voorstelling van het team, zijn © Zwervende Eik <<<

Financieel steunen (ook mini!)

Financieel steunen - Robur

We hebben jouw hulp nodig omdat we dit niet alleen kunnen. Maar vooral ook omdat het een gigantische meerwaarde betekent als al die helpende mensen een stukje energie, tijd, geld, sympathie enz. in Robur stoppen… Dat vinden we nog het mooist van al. Robur ontstaat niet door ons alleen en is er ook niet voor ons alleen… Het voelt alsof Robur zichzelf laat bouwen via alle mensen die helpen (zoals jij)!

 

Fondsenwerving past dus bij de verbindende energie van Robur om zo veel mogelijk mensen samen te brengen die het project dragen.

 • stort een geldelijke bijdrage, direct via een beveiligde gift:

[paytium name=”Formulier naam” description=”Betaling” button_label=”Geven”]
[paytium_field type=”open” label=”Mijn gift:” default=”” /]
[/paytium]

 • voor giften van 40 euro of meer: kijk eerst hier als je een belastingattest wilt!
 • kijk hier voor grotere giften (of komen meehelpen) met een wederdienst;
 • koop online via Trooper! Al honderden bedrijven (óók giganten als Bol.com en Booking.com!) schenken een procentje aan de door jou gekozen vereniging, in dit geval dus Robur op Den Eik vzw! En jij betaalt geen cent méér… Kijk ook op https://www.trooper.be/trooperbot, een grappig hulpje om Trooper niet te vergeten als je online shopt. Opgelet: hij werkt niet altijd goed (bv. als je van pagina verandert binnen de winkel waar je shopt), maar hij waarschuwt je bijvoorbeeld wel als je googelt! Je kunt dan zelf naar www.trooper.be/roburopdeneik gaan en daar in je online winkel kopen, dat werkt goed.
 • organiseer een benefiet(je) – zie voor ideeën: Steunen in natura
 • steun maandelijks: geef je bank een doorlopende opdracht voor:

  Robur op Den Eik vzw

  IBAN: BE82 5230 8087 7968

  BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

  Je kunt op dat rekeningnummer uiteraard ook eenmalige giften storten in plaats van dat via deze website te doen.

  CAMPAGNE 1 euro voor Robur

  Word mee de sleutel tot het voltooien van Robur!
  Jij voelt er niets van, maar voor het project betekent het véél!

  – maak een doorlopende opdracht van een maandelijks microbedrag (1 tot 5 euro) voor Robur op Den Eik vzw. Zelfs met een heel laag inkomen voel je 12 euro per jaar niet!

  —————————Robur op Den Eik vzw

  —————————IBAN: BE82 5230 8087 7968

  —————————BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

  —————————Melding: Campagne 1 euro voor Robur

  – maak minstens drie vriend(inn)en warm om hetzelfde te doen

  – verspreid deze campagne wijd en zijd

  – en ontdek via de Nieuwsbrief of een bezoek hoeveel impact je klein gebaar heeft!

  Het voordeel van giften is dat ze rechtstreeks en vrijwillig zijn, in tegenstelling tot uitkeringen en subsidies. Giften zijn de onmisbare dragers van een kleinschalig project als dit en zorgen voor een meer persoonlijke verbondenheid. Je geeft omdat je gelooft in de aard van het project dat je steunt, of in de capaciteiten van de mensen die het project handen en voeten geven. Giften leiden tot een bewuste herverdeling van middelen in een project waar de gever zelf voor kiest. Bovendien waarborgen vrije giften de onafhankelijkheid van het project, wat niet altijd het geval is bij subsidies.

  Wij geloven in de gulle goedheid en het enthousiasme van mensen om een droom als deze mee te helpen realiseren! Jouw (financiële) steun bouwt een ‘centenbrug’ om de financiële kloof te overbruggen tussen waar we nu staan en het moment van voltooiing en ten dienste staan. Stap voor stap!

  Dankzij de Nieuwsbrief op deze website blijf je op de hoogte van wat er met je gift(en) gebeurt. En kom gerust eens op bezoek op Den Eik om het met eigen ogen te zien!

  Voor meer informatie kun je onze contactpagina bezoeken of dit formuliertje invullen:

  [contact-form-7 id=”100″ title=”Contacto”]

  Alvast HARTELIJK DANK!

  Reacties en Getuigenissen

  https://www.youtube.com/watch?v=_61ibmHBp-8
  “Ik vind dat je belangrijk werk gedaan hebt, doet en gaat doen. En ook nog The Work. Je enthousiasme is aanstekelijk en inspireert me. Je (com-)passie en bevlogenheid is waarneembaar en te voelen. Echter op een ingetogen, niet opdringerige manier. Dat siert je. Mijn bijdrage is vooral symbolisch omdat ik vind dat Robur van de grond dient te komen.”
  FvdG, Lobith, NL
  “Waauw!! Als ik het goed heb, ben je een soort ‘partager’-plek aan ’t creëren, waar mensen kunnen zijn met de grote Z. Krachtig!! Zeer mooi ontwerp vd woning met het groendak. Wordt de constructie door een aannemer afgebouwd of betreft het een pakket op maat gemaakte houten skeletstukken?
  Sapperdekriek, Marieke, ge zijt nen droom aan ’t realiseren! Ik woon ni in de buurt, en heb gin transport, ni direct evident… ‘k Zou wel eens komen piepen en een handeke meewerken, als da mag. Ik ben altijd beschikbaar om mee te brainstormen, opzoekwerk, what ever. Prachtig!”
  MT, B
  “Het geheim van het leven is geven. Daar word je blij van. Dat weet ik uit ervaring. Ik geef, net als Marieke, heel veel gratis. Maar de meeste voldoening haal ik eigenlijk uit samen passievol iets uit de grond stampen, dat grootser is dan ieder alleen had kunnen verwezenlijken. Ik vermoed dat dit geldt voor ieder van ons.
  Mariekes project, ROBUR, is zulk een groots droomproject, dat alle kans heeft op slagen, als we er allen samen onze schouders een klein beetje onder zetten. ROBUR wil mensen bij elkaar te brengen om samen te delen, in de natuur te zijn en elkaar te inspireren. Zolang ik Marieke volg, zie ik dat mensen, op vraag, vanuit het hart een handje komen toesteken. En heel wat mensen dromen mee met Marieke vanop een afstandje. Mariekes moed, vertrouwen en creativiteit werken aanstekelijk en hartverwarmend voor ons.Momenteel heeft ROBUR centjes nodig om de gedroomde vorm te kunnen aannemen. Als Mariekes verzoek resoneert in je hart, gun haar dan een bijdrage, zodat ze de droom, waar jij nu al mee deel van uitmaakt op een of andere wijze, verwerkelijken kan. Immers, wie wordt er niet blij, als een vriendin haar dromen weet te realiseren? En besef dat alle klein beetjes helpen en alle grote ook ;-)!
  Mijn steun heeft ze alvast dubbel en dik!”
  Petra Dumoulin, de stuwende kracht achter het Whisperingsproject met de slogan ‘Silence Inspires’ (Zweden)

  Ontdek nog meer reacties

  Nieuwsbrief

  Af en toe valt er wel eens iets moois te vertellen over Robur op Den Eik. Zoals over de grote en kleine dingen des levens. De activiteiten die er doorgegaan zijn. Een momentje van stille overweging. Zijn hoedster wil daar dan wel eens over delen met jou.

  * indicates required