Algemeen

Robur op Den Eik vzw is een heel persoonlijk vormgegeven project, dat heel veel mensen aan het uitbouwen zijn. Dat kan alleen als er sprake is van onderling vertrouwen. Daarom gaat de vzw zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je haar bezorgt.
Tenzij de vzw je uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft, geeft de vzw geen persoonsgegevens door aan derden (tenzij ze daar wettelijk toe verplicht is). Zij zal zeker geen gegevens verkopen.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die de vzw toelaten jou als persoon te identificeren. Het gaat daarbij om je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …

De verwerking van persoonsgegevens door Robur op Den Eik vzw is onderworpen aan de Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Robur op Den Eik vzw verzamelt, registreert en verwerkt gegevens van deelnemers aan alles wat de vzw organiseert, van vrijwilligerswerking tot activiteiten, en ook van lezers van de nieuwsbrief.
Je informatie maakt het voor de vzw mogelijk om je te contacteren in het kader van je relatie met de vzw, welke die relatie ook is. De vzw gebruikt je gegevens niet om je informatie te bezorgen die niets met die relatie te maken heeft.

Als je deelneemt aan een groepsactiviteit verzamelt de vzw je contactgegevens en bewaart ze zolang de activiteit loopt, zodat alle deelnemers verwittigd kunnen worden als er iets verandert aan de oorspronkelijke planning. Nadien worden je contactgegevens slechts behouden als je daarvoor kiest. De rest wordt gewist.

Lezers van de Nieuwsbrief: de nieuwsbriefprovider houdt enkel het e-mailadres bij van wie zich via de website inschrijft voor de nieuwsbrief. De vzw vraagt daarvoor geen persoonsgegevens. Na uitschrijven wordt het e-mailadres automatisch verwijderd uit de mailinglist.

Gebruik van je gegevens

Robur op Den Eik vzw verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om haar diensten vlot en correct te kunnen leveren. Zij gaat ervan uit dat je haar de juiste gegevens verschaft. Als je haar foute informatie doorgeeft, is zij niet aansprakelijk voor het feit dat zij haar diensten niet kan uitvoeren.

Bescherming van je gegevens

Conform de Europese en Belgische wetgeving doet Robur op Den Eik vzw er alles aan om je gegevens te beschermen en te voorkomen dat anderen onrechtmatig jouw gegevens in handen krijgen.

Inzage en correctie van gegevens

Indien gewenst, kan je de gegevens opvragen die Robur op Den Eik vzw van jou bewaart. Je kan haar ook vragen je gegevens te verwijderen of te wijzigen. Daarvoor stuur je haar best een e-mail.