Dit is het avontuur van het waarmaken van een droom: het in de materie brengen van Robur op Den Eik (Antwerpse Kempen, België). Dat is een helend, ecologisch plekje, in het bos. Een plek om te bekomen van de hectiek in deze wereld en om tijd te besteden aan wat echt belangrijk is in ons unieke leven: het (her)ontdekken van onze ware kern. Een plek om te zoeken en te ontvangen wat we op dit moment nodig hebben. Om ons verborgen licht te laten schijnen in onze duisternis.

Als we goed voor onszelf zorgen, kunnen we gesterkt weer naar onze eigen plek, en beter zorg dragen voor ons gezin, ons werk, onze samenleving.

 

Zo gezien kan Robur op Den Eik een grotere impact hebben op de samenleving dan je zou verwachten van een kleinschalig project! Het is immers een plekje dat de ervaring van altijd aanwezige Verbondenheid wil herstellen en versterken. Verbonden zijn met jezelf is verbonden zijn met alles en iedereen…
Dat is onze bijdrage aan een samenleving waar we diep van houden. Onder alle cynisme is die samenleving zo kwetsbaar als elk individu die haar maakt.

En even sterk.

Visie / Missie

Robur op Den Eik vzw is ervan overtuigd dat een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van de moderne westerse ‘welzijns’-ziekten te vinden is in onze diepe ontkoppeling van de natuur. Wie in de westerse wereld weet nog hoe te overleven in de natuur en er zelfs in te gedijen? Nog sterker: we zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat we dat niet meer weten! En we zijn déél van de natuur! Dus zijn we in feite ten diepste losgekoppeld van onszelf – en onbewust vinden we dat vanzelfsprekend…
Een ander gevolg van die ‘vanzelfsprekende’ loskoppeling is de manier waarop we een ‘oneindige groei’-economie hebben ontwikkeld, zonder respect voor natuurlijke cycli of evenwichten. Geen wonder dat de planeet uitgeput geraakt!
En geen wonder dat wij depressief worden en opgebrand…
We oogsten wat we zaaien.

Robur op Den Eik wil helpen opnieuw contact te leggen met de natuur en met onszelf, in een kleinschalige setting, zodat we kunnen voortzetten wat langzaam begint: een nieuwe en verbindende manier van denken die ons naar een meer humane en natuurlijke samenleving kan brengen.
Daarom geeft de vzw aan activiteiten die zich rechtstreeks met/in de Natuur afspelen, voorrang op andere helende en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan wandelcoaching en bosbaden.

Het huisje draagt de naam Robur, van Quercus robur, zomereik.
En het kost tijd om sterk en robuust te worden.
Net als een eik.

Hier vind je de doelgroepen en mogelijke activiteiten.

Hier vind je het mysterieuze verhaal van het ontstaan en de evolutie van Robur op Den Eik.

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier vind je een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier

Of denk je erover om mee te komen helpen als vrijwilliger? Welkom, zonder vrijwilligers geen Robur!

En wie er graag de Statuten van de vzw op naleest, waarin het doel en de middelen om dat doel te bereiken formeel vermeld staan, kan hier terecht!