Robur op Den Eik

— erkend door de Koning Boudewijnstichting, zie goededoelen.be

“De wereld heeft plekjes van verbinding nodig.”

22-23 juni 2019

Benefietweekend
voor Robur op Den Eik vzw!

 

Wat is Robur op Den Eik?
Sinds de zomer van 2015 rijst er langzaam maar zeker een uniek huisje op in het bos. Een helend plekje voor mensen die het nodig hebben in onze veeleisende wereld, in de eerste plaats mensen met burn-out. Een verbindend plekje waar je ook via activiteiten die met rust, natuur, genezing of creativiteit te maken hebben, opnieuw contact kunt maken met je diepste zelf en burn-out kunt helpen voorkomen.
Daarnaast zijn ook schrijvers en kunstenaars welkom op deze creatieve plek. Zij hebben met hun literaire, muzikale, visuele en plastische scheppingen een heel eigen helende inbreng in onze samenleving.  → Meer weten

DSC02883 - 2017-06-03, So sweet, father and son working together

Hoever staan we nu?
Robur op Den Eik is al goed op weg om een realiteit te worden: een kleinschalig project met nú al een grote impact!  → Meer weten

Sinds 2017 bouwen vooral internationale vrijwilligers samen aan dit unieke huisje – we staan intussen alweer verder dan op de foto’s getoond (volg de laatste ontwikkelingen in de Nieuwsbrief)!

Vrijwilligers half juni 2018
Hier vrijwilligers uit Duitsland, Brazilië, Argentinië, Mexico, Chili, Nederland en België

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier vind je een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier

En tot slot

Doe mee met de Campagne 1 euro voor Robur, en

Help Robur mee de wereld in!

Nog een tip voor ‘gratis’ financiële steun: koop online via Trooper! Al bijna driehonderd bedrijven (óók giganten als Bol.com en Booking.com!) schenken een procentje aan de door jou gekozen vereniging, in dit geval dus Robur op Den Eik vzw! En jij betaalt geen cent méér…
Botje
, de Trooperbot, is een grappig hulpje voor de browsers Firefox, Chrome en Safari om Trooper niet te vergeten als je online shopt. Opgelet: hij werkt niet altijd goed (bv. als je van pagina verandert binnen de winkel waar je shopt), maar hij waarschuwt je bijvoorbeeld wel als je googelt! Je kunt dan zelf naar www.trooper.be/roburopdeneik gaan en daar in je online winkel kopen, dat werkt zéker goed!

Verken de website en kom nog véél meer aan de weet!

 

>>> Alle foto’s op deze website, uitgezonderd die van gastfotografen en van de voorstelling van het team, zijn © Zwervende Eik <<<


Panel 1

Over Robur en het project

 

Dit is het avontuur van het waarmaken van een droom: het in de materie brengen van Robur op Den Eik (Antwerpse Kempen, België). Dat is een helend, ecologisch plekje, in het bos. Een plek om te bekomen van de hectiek in deze wereld en om tijd te besteden aan wat echt belangrijk is in ons unieke leven: het (her)ontdekken van onze ware kern. Een plek om te zoeken en te ontvangen wat we op dit moment nodig hebben. Om ons verborgen licht te laten schijnen in onze duisternis.

Als we goed voor onszelf zorgen, kunnen we gesterkt weer naar onze eigen plek, en beter zorg dragen voor ons gezin, ons werk, onze samenleving.

 

Zo gezien kan Robur op Den Eik een grotere impact hebben op de samenleving dan je zou verwachten van een kleinschalig project! Het is immers een plekje dat de ervaring van altijd aanwezige Verbondenheid wil herstellen en versterken. Verbonden zijn met jezelf is verbonden zijn met alles en iedereen…
Dat is onze bijdrage aan een samenleving waar we diep van houden. Onder alle cynisme is die samenleving zo kwetsbaar als elk individu die haar maakt.

En even sterk.

Visie / Missie

Robur op Den Eik vzw is ervan overtuigd dat een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van de moderne westerse ‘welzijns’-ziekten te vinden is in onze diepe ontkoppeling van de natuur. Wie in de westerse wereld weet nog hoe te overleven in de natuur en er zelfs in te gedijen? En we zijn déél van de natuur! Dus zijn we in feite ten diepste losgekoppeld van onszelf.
Een ander gevolg van die loskoppeling is de manier waarop we een ‘oneindige groei’-economie hebben ontwikkeld, zonder respect voor natuurlijke cycli of evenwichten. Geen wonder dat de planeet uitgeput geraakt!
En geen wonder dat wij depressief worden en opgebrand…
We oogsten wat we zaaien.

Robur op Den Eik wil helpen opnieuw contact te leggen met de natuur en met onszelf, in een kleinschalige setting, zodat we kunnen voortzetten wat langzaam begint: een nieuwe en verbindende manier van denken die ons naar een meer humane en natuurlijke samenleving kan brengen.
Daarom geeft de vzw aan activiteiten die zich rechtstreeks met/in de Natuur afspelen, voorrang op andere helende en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan wandelcoaching en bosbaden.

Het huisje draagt de naam Robur, van Quercus robur, zomereik.
En het kost tijd om sterk en robuust te worden.
Net als een eik.

Hier vind je de doelgroepen en mogelijke activiteiten.

Hier vind je het mysterieuze verhaal van het ontstaan en de evolutie van Robur op Den Eik.

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier vind je een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier

Of denk je erover om mee te komen helpen als vrijwilliger? Welkom, zonder vrijwilligers geen Robur!

En wie er graag de Statuten van de vzw op naleest, waarin het doel en de middelen om dat doel te bereiken formeel vermeld staan, kan hier terecht!

Panel 2

Nieuwsbrief

Af en toe valt er wel eens iets moois te vertellen over Robur op Den Eik. Zoals over de grote en kleine dingen des levens. De activiteiten die er doorgegaan zijn. Een momentje van stille overweging. Zijn hoedster wil daar dan wel eens over delen met jou.

Klik hier voor de nieuwsbrief, waar je in de rand de kalender zal terugvinden. Je abonneren kan daar ook, zodat je alles op de voet kunt volgen!

Panel 3

Financieel steunen (ook mini!)

image005_fondsenwervingWe hebben jouw hulp nodig omdat we dit niet alleen kunnen. Maar vooral ook omdat het een gigantische meerwaarde betekent als al die helpende mensen een stukje energie, tijd, geld, sympathie enz. in Robur stoppen… Dat vinden we nog het mooist van al. Robur ontstaat niet door ons alleen en is er ook niet voor ons alleen… Het voelt alsof Robur zichzelf laat bouwen via alle mensen die helpen (zoals jij)!

Fondsenwerving past dus bij de verbindende energie van Robur om zo veel mogelijk mensen samen te brengen die het project dragen.

  • stort een geldelijke bijdrage, direct via de beveiligde giftenpagina;
  • voor giften van 40 euro of meer: kijk eerst hier als je een belastingattest wilt!
  • kijk hier voor grotere giften (of komen meehelpen) met een wederdienst;
  • koop online via Trooper! Al bijna driehonderd bedrijven (óók giganten als Bol.com en Booking.com!) schenken een procentje aan de door jou gekozen vereniging, in dit geval dus Robur op Den Eik vzw! En jij betaalt geen cent méér… Kijk ook op https://www.trooper.be/trooperbot, een grappig hulpje om Trooper niet te vergeten als je online shopt. Opgelet: hij werkt niet altijd goed (bv. als je van pagina verandert binnen de winkel waar je shopt), maar hij waarschuwt je bijvoorbeeld wel als je googelt! Je kunt dan zelf naar www.trooper.be/roburopdeneik gaan en daar in je online winkel kopen, dat werkt goed.
  • organiseer een benefiet(je) – zie voor ideeën: Steunen in natura
  • steun maandelijks: geef je bank een doorlopende opdracht voor:

Robur op Den Eik vzw
IBAN: BE82 5230 8087 7968
BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

Je kunt op dat rekeningnummer uiteraard ook eenmalige giften storten in plaats van dat via deze website te doen.


CAMPAGNE 1 euro voor Robur

Word mee de sleutel tot het voltooien van Robur!
Jij voelt er niets van, maar voor het project betekent het véél!

     – maak een doorlopende opdracht van een maandelijks microbedrag (1 tot 5 euro) voor Robur op Den Eik vzw. Zelfs met een heel laag inkomen voel je 12 euro per jaar niet!
—————————Robur op Den Eik vzw
—————————IBAN: BE82 5230 8087 7968
—————————BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)
—————————Melding: Campagne 1 euro voor Robur
     – maak minstens drie vriend(inn)en warm om hetzelfde te doen
     – verspreid deze campagne wijd en zijd
     – en ontdek via de Nieuwsbrief of een bezoek hoeveel impact je klein gebaar heeft!


Het voordeel van giften is dat ze rechtstreeks en vrijwillig zijn, in tegenstelling tot uitkeringen en subsidies. Giften zijn de onmisbare dragers van een kleinschalig project als dit en zorgen voor een meer persoonlijke verbondenheid. Je geeft omdat je gelooft in de aard van het project dat je steunt, of in de capaciteiten van de mensen die het project handen en voeten geven. Giften leiden tot een bewuste herverdeling van middelen in een project waar de gever zelf voor kiest. Bovendien waarborgen vrije giften de onafhankelijkheid van het project, wat niet altijd het geval is bij subsidies.

Wij geloven in de gulle goedheid en het enthousiasme van mensen om een droom als deze mee te helpen realiseren! Jouw (financiële) steun bouwt een ‘centenbrug’ om de financiële kloof te overbruggen tussen waar we nu staan en het moment van voltooiing en ten dienste staan. Stap voor stap!

Dankzij de Nieuwsbrief op deze website blijf je op de hoogte van wat er met je gift(en) gebeurt. En kom gerust eens op bezoek op Den Eik om het met eigen ogen te zien!

Alvast HARTELIJK DANK!