De afwerkingsfase is begonnen!

Voorbereidingen voor het Atelier

Faramir en Aragorn werken flink door om alle meubels die tegen de muur moeten komen, op tijd af te krijgen, want ze zullen organisch mee ingepleisterd worden.

Ook de voorbereidende elektriciteitswerken en de laatste mozaïekjes worden met liefde en geduld 😉 afgewerkt.

Dan Robur leeg halen…

5 P1050277 - directe voorb. Atelier - Robur leeghalen

… en dan vijf dagen lang:

Het Kalkpleister-Atelier!

Eerst uitleg en oefenen, met Miel en Wolf…

… dan de praktijk…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

… en na vijf dagen het resultaat!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Alles is nog niet klaar, er is nog ongeveer een kwart te doen. ’t Is ook een heel prutswerk, hé, als je dat in een organisch gebouwd hobbithuisje moet doen.
Met veel dank aan het enthousiaste ploegje cursisten, en leraars Miel en Wolf!

Ventilatie en isolatie

Er wordt nog hard gewerkt aan ventilatie en bijkomende isolatie, om de EPB-boete nog zo veel mogelijk naar omlaag te krijgen.

1 P10501051 P1050068 - ventilatie & isolatie

Hemelwaterafvoer

We zijn ook begonnen aan de hemelwaterafvoer achter Robur, maar dat gaat moeizaam. Nu er geen buitenlandse vrijwilligers meer zijn (ik bedoel daarmee: mensen die op zoek zijn naar dit soort projecten omdat ze tijd hebben) en ik dat fysiek enigszins zware werk zelf niet kan doen, blijft het half afgewerkt liggen en spoelt het gedeeltelijk weg door de vele stortbuien.

Helpersverzendlijst

Robur op Den Eik is vooral op zoek naar (oude en nieuwe) helpers voor één of twee dagen, of naar mensen die langer willen blijven en eerder al op Den Eik verbleven hebben, dus die vertrouwd zijn met de gang van zaken.

Je kunt ook vrijblijvend worden opgenomen in een persoonlijke verzendlijst (neem gewoon contact op met Marieke) en je ontvangt van tijd tot tijd een e-mail met wat er concreet in de nabije toekomst aan werk te doen is. En vooral wanneer je nauwgezet, geduldig, meditatief bent (of die vaardigheden wilt oefenen), ben je zéker gewild! 🙂 Maar ook voor het wat ruwere werk zijn nog heel wat helpende handen nodig.

Als je je geroepen voelt om te komen helpen, wees welkom! Robur kan alleen worden afgewerkt dankzij heel veel harten en handen…

Bedankt voor je steun, op jouw manier!

0 P1050113 - bloemen

Kalkpleister-Atelier

van ma. 5 t/m vr. 9 augustus 2019

Heb je altijd al eens willen ecologisch pleisteren, maar was ’t er nog niet van gekomen? Roburs muren worden afgewerkt! Uiteraard gebeurt dat met een natuurlijke kalkpleister, die we maken met hydraatkalk Calco97, supercalco van Carmeuse.
Kom meedoen, je steekt er veel van op en je helpt Robur mee de wereld in!

Programma

Om 10u krijg je uitleg over kalkpleister (+ info op papier, om mee te nemen) en maak je samen met Miel een proefplaat.
Na de middag begint dan het ‘echte’ werk!
Einduur: volgens je mogelijkheden of tot ’t voor die dag klaar is.

Begeleiding

Miel Daniëls (Daservicio)
Gedeeltelijk ook geassisteerd door Wolf Jordan

Meebrengen (en aandoen!)

Geschikte werkkleding

Maaltijden

Je kunt je eigen eten en drinken meebrengen, of mee-eten van de Eikkeuken voor 7 euro per maaltijd.

Verblijf

Meer dan één dag meedoen? Je kunt ook blijven overnachten, in een eigen tentje/camper of op een voorzien plekje (overleg even!).

Meer info + inschrijven

Voor één of meer dagen, met of zonder maaltijden, bij Marieke

Prijs

Voorlopig is dit goede doel nog volledig afhankelijk van giften, tot Robur klaar is. Een vrije bijdrage, afhankelijk van je mogelijkheden, wordt erg gewaardeerd! Richtbedrag: 50 euro per dag. Je kunt je bijdrage storten op de rekening van de vzw, met vermelding van het aantal personen + maaltijden:
Robur op Den Eik vzw, IBAN: BE82 5230 8087 7968, BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

Ook als je niet kunt of wilt komen, maar wel een steuntje voor het pleisterwerk wilt storten, kan dat op dat nummer. Hartelijk dank!

Steeds meer gedragen

Volgende fase in zicht!

Het is intussen overduidelijk: precies zoals het bedoeld was, schuift Robur langzaam in een volgende groeifase, die van ‘opbouwen’ (Robur zelf) naar ‘uitbouwen’ (de vzw Robur op Den Eik).
Op dit moment zijn er al twee heel gedragen en inspirerende bijeenkomsten geweest van hulpverleners die daarvoor willen samenwerken. Er heeft zich daaruit een kerngroep en een steungroep gevormd, zodat de werking altijd transparant blijft en er meer continuïteit is. De kerngroep gaat de vzw inhoudelijk en structureel vormgeven, de steungroep geeft feedback.

hulpverleners (foto Anne Martine Humblet)
Tweede bijeenkomst van de geïnteresseerde hulpverleners (foto: Anne Martine Humblet)

Samenwerking

Samenwerking met hulpverleners beslaat het hele spectrum tussen “cliënten doorsturen om enkele weken/maanden in Robur te verblijven” (al dan niet met eigen begeleiding) tot “de hele vzw overnemen en uitbouwen naar eigen goeddunken” (uiteraard volgens de statuten). Ergens daartussen zit dus bijvoorbeeld ook “preventieprogramma’s voor bedrijven opstellen en geven” (met als locatie Robur op Den Eik).
In feite kan het voor mij als initiatiefnemer en inspirator van dit project op dit moment ALLE kanten uit. Ik ben zelf geen burn-outcoach, dus ik vind het belangrijk dat opgeleide hulpverleners die een bijdrage kunnen leveren aan het mee opvangen van het burn-outprobleem, zélf kunnen aangeven wat volgens hen op het terrein het meest vandoen is. Op die manier krijgt de vzw vanzelf zijn invulling, alvast voor wat burn-out betreft.

Overigens, alles wat te maken heeft met (her)verbinding en wat werkt via rust, natuur, genezing of creativiteit kan een plekje vinden op Den Eik en zelfs in de vzw – want dat zijn belangrijke aspecten in burn-outpreventie. Robur op Den Eik is immers niet voor niets “Een Plekje van Verbinding”.

We zijn met z’n allen heel benieuwd naar hoe dit zaadje zal openbloeien en opgroeien tot een diepgewortelde, wijdvertakte eik waar veel mensen onder (en in) kunnen schuilen…

Het voorbije benefietweekend

Op 22 en 23 juni waren er enkele kleinschalige, knusse activiteiten op en rond Den Eik, waar je als sympathisant een duit(je) in het zakje kon doen (zie Kalender).
Op het hoogtepunt zaterdagavond waren er bijna dertig mensen, het weer was heerlijk, de sfeer ook – alles paste perfect in elkaar. Dank je wel, Durnez T&T en dierbaar publiek! En ik geef graag een dikke pluim aan de vrijwilligers van dat moment, die vrolijk en vriendelijk voor de maaltijden en de drank zorgden.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Zondag maakten we een wandeling rond de Warandeplas, helaas zonder de boswachter, die forfait had moeten geven wegens ziekte. De namiddag werd besloten met een vrolijk mini-concertje van Tsjoedi (waar ik helaas geen foto’s van heb).

Het weekend bracht na aftrek van de kosten zo’n 370 euro op. Je kunt natuurlijk nog altijd steunen, dat is nu meer dan ooit nodig om Robur écht klaar te krijgen! (Voor bedragen van meer dan 40 euro kun je nog tot eind dit jaar terecht op de tijdelijke projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting.)
Ook wil ik hier een lans breken voor de 1-euro Campagne, waar op dit moment nog maar twee mensen aan deelnemen (waarvoor dank!). Als je Robur op Den Eik een warm hart toedraagt en je bent niet bepaald kapitaalkrachtig, dan is dit misschien wel jouw manier van steunen – want vele kleintjes maken een groot…

Website

Een van de vrijwilligers op Den Eik zal zich de komende maanden bezighouden met de structuur van de website, met dank! Hopelijk zal alles dan wat duidelijker en overzichtelijker zijn, met minder herhalingen. Feedback is uiteraard altijd welkom!

En Robur?

Jawel, ook in Robur gaat het werk voort. Vooral de schrijnwerker, Faramir (FOG), doet daar zijn ding. Deze keer werkte hij bijvoorbeeld aan de kaders van de binnendeuren.

Roburs werktafel (voor kunstenaars) in wording is zélf een kunstwerk:

Ontschorste, gepolijste en geoliede eikentakken vormen het armatuur voor de verlichting in de keuken en in een van de slaapkamers.

-takken verlichting

Voorts wordt er nog gewerkt aan een ventilatiesysteem, zodat de EPB-boete toch nog naar omlaag kan:

-Elger - ventilatiesysteem

Uiteraard zullen we nog wel een elegante oplossing bedenken om die buizen te verstoppen, we zijn al vaker creatief geweest met Robur! 🙂

Ook de hemelwaterafvoer aan de achterkant van Robur kreeg de nodige opvolging.

Eerst haalden we de planten weg die er de voorbije anderhalf jaar spontaan gegroeid zijn, en dan groeven we ‘beekjes’ uit voor de drainagebuizen, ingebed tussen hergebruikte stroken golfplaat. We willen alles klaar krijgen vóór het weer gaat regenen – en er is nog wel wat werk aan! Hulp vooral deze week welkom, want Den Eik heeft nu een tijd lang maar één vrijwilligster ‘op logies’…

Als alles gaat als gepland, wordt in de week van 5 augustus de kalkpleister gezet. Hopelijk zijn we tegen dan klaar met alle nodige voorbereidingen!

Tot slot nog even een terugblik…

Op 1 mei kwam het team van Kies Positief – meer dagen zonder klagen (de opvolger van de succesvolle “30 dagen zonder klagen”-campagne van een jaar geleden) met veel plezier zelf de handen uit de mouwen steken voor het goede doel! Ze slaagden erin om in enkele uren tijd bijna heel de gevel (houten shingels) in de olie te zetten. Dat zal nog enkele keren nodig zijn, tot het hout voldoende verzadigd is.

Op 6 mei werden op Den Eik twee scènes opgenomen voor de Vlaams-Nederlandse langspeelfilm “Kom hier dat ik u kus”, naar het gelijknamige boek van Griet Op de Beeck.

--Vingerhoedskruid

En zo ben je weer op de hoogte van het reilen en zeilen van Robur op Den Eik!

-Dream Team (foto Anne Martine Humblet)
Dream Team voor een week of twee! (foto Anne Martine Humblet)

Kom genieten!

De volgende nieuwsbrief met de ontwikkelingen op Den Eik mag je ergens eind juni of begin juli verwachten. En omdat Den Eik iets aan te kondigen heeft dat tegen dan al voorbij is, krijg je nu een tussentijds nieuwsbriefje! 🙂

Want… Robur op Den Eik vzw organiseert een bescheiden maar heel authentiek en toegankelijk benefietweekend! Ga gauw naar de link, voel de voorpret al en schrijf je in, zodat we weten in hoeveel eten, drinken en stoelen we moeten voorzien!
Ook voor vragen kun je hier terecht.

En hou de pagina van het benefietweekend in de gaten, want er komt heel misschien nog een extraatje…

Ter plekke weer op dreef!

Wat een zegen is het, om op zo veel helpende handen te mogen rekenen in dit project! Hoe gedragen is het!

Buiteninfrastructuur

Dat bleek weer eens in het weekend van 28 maart, toen een tiental oude en nieuwe vrienden de handen in elkaar sloegen om de buiteninfrastructuur weer klaar te maken voor het nieuwe bouw- en vrijwilligersseizoen.

De onvolprezen Lazy Lounge werd vakkundig (en zo waterpas mogelijk!) weer opgebouwd en de meubels weer uit Robur naar de lounge verhuisd. Klaar om de rest van ’t jaar een gezellig plekje voor de vrijwilligers te zijn!
Ook het grote zeil aan de Technical Toko kwam er weer, met daaronder de Smokers’ Space, voor de onverbeterlijken onder ons. 🙂

De reconstructie van de Kosher Kitchen was een grote klus, net als de volgende fase van de bouw van het dak boven deze prachtige buitenkeuken.
Het kostte me nog een paar dagen om het keukenalaam weer op zijn plaats te zetten, maar ik was méér dan gelukkig dat de jongere generaties al het zware til- en poetswerk al hadden gedaan – met veel dank! 🙂

Boomverzorger Sam haalde drie dode dennen neer. Hun hout kan minstens gedeeltelijk nog dienen voor de verdere bouw van het buitenkeukendak en andere dingen!

Op 5 april, de eerste dag van ons Tadelakt-Atelier, kwam een filmploeg (regisseur, regieassistent, cameraman enz.) uitgebreid praktische afspraken maken voor het filmen van enkele scenes voor een Vlaamse langspeelfilm. Als alles goed gaat, gaan de opnames door op 6 mei, met voorbereidingen op 3 mei. Voor alle duidelijkheid: Robur zelf zal niet in beeld komen, maar wel een deel van de buiteninfrastructuur.

P1040110-k

Het geeft een fijn gevoel dat steeds meer mensen Den Eik ontdekken. Af en toe nemen ze zelfs contact op om te vragen of Robur al beschikbaar is! En ja, afhankelijk van waarvoor, kan dat soms al wel.

En dan was er het Tadelakt-Atelier…

… van 5 tot en met 7 april. Ik laat de beelden spreken, ook in de vorm van korte diavoorstellingen en een paar video’s.
Hier wordt gewerkt aan de douche:

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Intussen past Wolf een ander procédé toe aan de wasbekkens in de bad- en slaapkamers…

… en in de keuken

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Ook werd er nog voortgewerkt aan de spiegelmozaïeken:

Zowel in het ‘wederopbouwweekend’ als tijdens het Tadelakt-Atelier zorgden vrienden enthousiast voor de hongerige en gretige magen. En wat hadden we geluk met het weer, in beide weekends!

En wat komt er nu?

Vanaf 23 april komen de eerste internationale vrijwilligers aan, dan gaan we écht weer van start! De komende maanden werken we alles zo af dat het pleisteren in de eerste twee weken van augustus probleemloos kan doorgaan. Misschien doen we dat in de vorm van een Atelier; in dat geval komt dat in de Kalender. Voor ergens in oktober staat de afwerking van de vloer gepland – ook een Atelier?
Intussen ben ik druk bezig met de offertes voor het groendak. Dus ook op die hoogte beweegt er wat!

Op 1 mei komt het onwaarschijnlijk sympathieke team van de campagne “30 dagen zonder klagen” de slotdag van Kies Positief – meer dagen zonder klagen (en hier vind je Robur op Den Eik als goed doel op hun website) vieren en bezegelen met een dagje vrijwilligerswerk op Den Eik. Meld je even aan bij mij of bij hen en kom meedoen!

De hulpverleners die overwegen om Robur op Den Eik op te nemen in hun activiteiten en sessies zodra Robur beschikbaar is, zijn op 11 mei welkom tussen 10.30u en 12.30u voor een opendeurmomentje en wat brainstormen met mij en hun collega’s over de mogelijkheden van deze plek.

En een vriend-muzikant gaat samen met een andere vriend-muzikant een benefiet-concertje geven op Den Eik! Hou alvast de (waarschijnlijke) datum vrij: 22 juni! Zodra er meer info is, komt ook deze activiteit in de Kalender.

En zo…

… zijn jullie weer op de hoogte van het reilen en zeilen op Den Eik. Hartelijk dank voor jullie onmisbare steun!
Als je zin hebt om eens te komen kijken (en eventueel mee te doen), wacht niet te lang – want als alles voorspoedig verloopt, is dit het laatste jaar dat je nog ‘zomaar’ op Den Eik terechtkunt…

Robur op Den Eik wenst jullie allemaal een Vrolijk Paasfeest!

Wintereikwerk :-)

Hoera, de website van Robur op Den Eik is bijgewerkt!

Dat wil zeggen, toch alvast de Nederlandstalige versie. ’t Is veel meer werk dan je denkt, dus de Engelstalige versie zal in de loop van het jaar aangepast worden, naargelang er tijd voor is. (Niet-Nederlandstalige volgers kunnen voorlopig Google Translate loslaten op de Nederlandstalige versie. Op eigen risico. :-)).

Neem eens een nieuwsgierig kijkje op de website, en vind antwoorden in de “Veelgestelde Vragen“.
Heb je nog een vraag die niet beantwoord werd? Laat het ons snel weten!


En Den Eik lanceerde een campagne…

… die hij graag onder de aandacht brengt.
Want onder ons gezegd en gezwegen, het zou kunnen dat de afwerking van het hele project staat of valt met het succes van:

CAMPAGNE 1 euro voor Robur

Word mee de sleutel tot het voltooien van Robur!
Jij voelt er niets van, maar voor het project betekent het véél!

     – maak een doorlopende opdracht van een maandelijks microbedrag (1 tot 5 euro) voor Robur op Den Eik vzw. Zelfs met een heel laag inkomen voel je 12 euro per jaar niet!
—————————Robur op Den Eik vzw
—————————IBAN: BE82 5230 8087 7968
—————————BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)
—————————Melding: Campagne 1 euro voor Robur
     – maak minstens drie vriend(inn)en warm om hetzelfde te doen
     – verspreid deze campagne wijd en zijd
     – en ontdek via de Nieuwsbrief (of een bezoek) hoeveel impact je klein gebaar heeft!

De impact van deze grote kleine Campagne hangt helemaal af van hoeveel mensen eraan meedoen. Dus ja, zelf meedoen en je familie, vrienden en kennissen persoonlijk aanspreken is de sleutel tot het succes ervan!
Robur op Den Eik is in elk geval nu al blij en dankbaar met alle huidige en toekomstige steun!


Nóg een winterspoor!

image003_robursdoelDe vzw heeft een brief opgesteld die specifiek gericht is tot de hulpverleners in de zorgsector: psychiaters, psychologen, huisartsen, therapeuten, coachen, kortom, de mensen die allicht het vaakst mensen met een (dreigende) burn-out over de vloer krijgen. De brief nodigt uit tot een eventueel verregaande samenwerking met Robur op Den Eik vzw. Hij mag vrijelijk gedownload en verspreid worden, naar je eigen huisarts, coach, therapeut, en kennissen en vrienden in de zorgsector die betrokken zijn bij de preventie van burn-out en de begeleiding van mensen met burn-out.

Daarmee verleen je belangrijke hulp voor de groei en verdere ontwikkeling van Robur op Den Eik! Heel erg bedankt daarvoor!


En voor wie graag ecologisch leert bouwen…

… is er het Tadelakt-Atelier, van 5 tot en met 7 april. Wolf Jordan en Marieke zijn al met de voorbereidingen begonnen. Wees er snel bij als je écht wilt meedoen, want de plaatsen zijn beperkt! Je kunt er ook voor kiezen om maar één of twee dagen te komen – enfin, alle informatie is nu voorhanden, ga maar snel kijken!
Als je meedoet, leer je niet alleen een heel interessante en eeuwenoude techniek onder een bezielde begeleider, maar help je ook Robur en de vzw, waarvoor diepe dank!

 

 

Het nieuwe jaar in gedoken!

Lieve vrienden en andere sympathisanten, laten we maar meteen van wal steken met de vorderingen aan Robur, want de vorige echte update dateert alweer van 12 oktober…

30 oktober was een mijlpaal: voor het eerst kwam er ‘vanzelf’ warm water, verwarmd door de warmtepomp, en dat was uit het kraantje van de buitendouche van Robur! Doordat er een tussenstukje ontbrak dat niet direct ter plaatse geraakte, werd de buitendouche (met een provisoir douchehokje) wel pas eind november in gebruik genomen. Beter laat dan nooit!

Nog in november werkte Faramir (FOG) het keukenmeubel voort af en kwamen de sympathieke mensen van Getena het keukenblad opmeten. Twee weken later volgde de plaatsing, zodat de keuken er al uitzag als een keuken op de Ecobouwers Opendeurdagen.
Fantastisch, het is zó mooi… Een keukenmeubel gemaakt van de bomen die er stonden, met een natuurstenen blad…

01b keukenkast

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Ook de lavabokastjes in de slaapkamers en de badkamer groeiden organisch voort, en kregen begin december hun natuurstenen tabletten erop, met daarop de wasbakjes uit versteend hout van miljoenen jaren oud. Wat een bijzondere, oeroude energie… een zuivere(nde) zegening…

We werkten nog een beetje met kalkhennep tot de kalk op was (de allerlaatste beetjes zijn voor na de winter). Het mozaïekwerk bleef ook nog steeds groeien. Dit voorjaar wordt het afgewerkt, zodat het pleisteren écht kan beginnen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

De stukjes open muur bovenop de mezzanine geraakten dicht, dankzij de sympathieke hulp van Pascal, die net als ik mobiel leeft en het project een warm hart toedraagt.

Er was heel veel interesse voor de Ecobouwers Opendeurdagen. Wolf Jordan stelde zich dat hele weekend ter beschikking voor een immer gepassioneerde uitleg over geschiedenis, gebruik en werking van kalkhennep, kalkpleister en kalkverven.
(Met dank aan Anne Martine Humblet voor de foto’s)

In december is er vooral tijd en energie gegaan naar het winterklaar maken van Den Eik – een gigantisch werk: zowat de hele buiteninfrastructuur werd ontmanteld en alles in Robur opgeslagen.
Die buiteninfrastructuur wordt van vrijdag 29 tot en met zondag 31 maart ook weer allemaal opgebouwd, waarschijnlijk voor het laatste jaar. Ik ben dan héél blij met jouw hulp, want er zullen dan nog geen vrijwilligers zijn. Zodra je zeker weet dat je wilt en kunt komen helpen, laat ’t me even weten, dat werkt geruststellend. 🙂 Dank je wel!

Ook het komende jaar zal er veel tijd besteed worden aan het proper krijgen van het houtwerk dat te weinig beschermd werd tijdens het kalkhennepen. De fijne voedingskalk die wij gebruiken kruipt diep in elke porie, ook op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Talloze vrijwilligers zijn de voorbije maanden ‘tussendoor’ bezig geweest om het uit het hout te krijgen, en ’t is nog lang niet klaar!

De netwerkmomenten leveren verrassende contacten op, waaronder een aantal hulpverleners (dokters, coaches e.d.) die op de een of andere manier willen steunen en meewerken, en als groot onmiddellijk cadeau: een kinesitherapeut met een firma die ergonomische slaapsystemen ontwikkelt zal de op maat gemaakte bedden voor Robur schenken! Tenslotte hebben mensen met burn-out een zo goed mogelijke nachtrust nodig. Pascal Mannekens wil daar met Bedking-Ergopolis mee zorg voor dragen.

En zo ben ik aan het einde van het overzicht gekomen. Terwijl Den Eik en dus het fysieke werk in winterslaap is, steekt het virtuele werk een tandje bij: de komende weken de website zo goed mogelijk bijwerken (opmerkingen, hulp en tips altijd welkom!), de Algemene Vergadering van de vzw voorbereiden, het project wat meer bekendmaken in de zorgsector en onder kunstenaars/schrijvers, de werken van het komende bouwseizoen voorbereiden (o.a. verlichting en groendak), aan financiële middelen geraken (alle beetjes helpen!), alles organiseren voor het Tadelakt-Atelier van begin april, de aanvragen van vrijwilligers opvolgen, en ja, er zelf niet onderdoor geraken, dat ook.

Met jullie hulp lukt dat! 🙂

01 grote oranje bekerpaddenstoel