De Centenbrug – OK, hoeveel?

“Hoeveel is er nog nodig om Robur af te kunnen bouwen, en waarvoor zal dat dienen?”

Er is nog 75.000 euro nodig voor de verdere bouw en afwerking van Robur. Daarvan is 45.000 euro al gefinancierd. We zoeken dus nog 30.000 euro.

grondplan RoburRobur wordt zoveel mogelijk zelf gebouwd, samen met vrienden en sympathisanten. Dankzij al die hartelijk helpende handen groeit Robur en stroomt zijn helende energie de wereld in. Maar we zijn gebonden aan termijnen om de bouwvergunning te kunnen behouden en dus moet er ook veel uitbesteed worden. De uiteindelijke kostprijs is dus afhankelijk van de tijd die we van de overheid krijgen en van hoeveel hulp en knowhow van vrijwilligers.

In april 2019 moet Robur af zijn; met voldoende middelen moet dat kunnen!

Oorspronkelijk wilden we veel besparen en duurzaam werken door materiaal te hergebruiken. In de praktijk valt dat nogal tegen: het vervoer kost te veel extra of is niet ecologisch genoeg, het vraagt enorm veel organisatie en tijd die we binnen de tijdspanne die de overheid ons geeft, gewoon niet ter beschikking hebben. Nieuw bleek soms zelfs goedkoper (vervoer inbegrepen) dan tweedehands…planken

Wél hebben we planken laten zagen van heel wat bomen die toch moesten sneuvelen voor de bouwplek, en die planken en halve boomstammen worden gebruikt in de bouw.

De eerste werken konden nog met het spaargeld van onze bezielster en dat is nu bijna op. Alle beetjes helpen dus om dit helende project waar te maken!

Je gift wordt concreet gebruikt voor (ecologische) onderdelen van de bouw en alles wat daarmee samenhangt. Hier is een lijst van de kosten ruwweg nog gemaakt moeten worden (situatie zomer 2017):

 • Verdere plaatsing en afwerking van ramen en deuren + dakkoepel: 20.000 euro
 • Muren en vloer (kalkhennep – ging door in de vorm van een Atelier (workshop), zie kalender*): 10.000 euro
 • Geïsoleerde keukenvloer**: 2.000 euro
 • Rocket mass heater: 5.000 euro
 • Elektriciteit: 3.000 euro
 • Loodgieterij: 7.000 euro
 • Mezzanine (opbergruimte): 2.000 euro
 • Groendak: 5.000 euro
 • Afwerking gebouw: 3.000 euro
 • Inrichting (bemeubeling e.d.): 5.000 euro
 • EPB-verslag + boete***: 10.000 euro
 • Onverwachte kosten + nu al lopende vaste kosten: 3.000 euro

TOTAAL ruw geschatte kosten ca. 75.000 euro

In een later stadium zou er ook een warmtepomp komen (een van de meest ecologische opties van dit ogenblik) voor mensen die het moeilijk vinden om een rocket mass heater (een beetje vergelijkbaar met een tegelkachel) te gebruiken. Maar door onvoorziene omstandigheden komt de warmtepomp eerst… zie uitleg in dit blog!

* Je steunt Robur op Den Eik vzw dus ook door deel te nemen aan zo’n cursus, waar je heel veel leert over bouwen met kalkhennep en andere ecologische bouwvormen!
** Er zit een koele ruimte onder de vloer, die het gebruik van een koelkast in principe overbodig maakt.
*** Het EPB-verhaal en de boete die de vzw moet betalen, zijn het gevolg van een principiële keuze voor ecologisch bouwen, in vrijheid en zonder ‘vriendjespolitiek’. Als je daarover meer uitleg wilt (het gaat tenslotte om een heel groot bedrag!), kun je altijd bij Marieke terecht.

Voor groene subsidies komt Robur op Den Eik jammer genoeg niet in aanmerking.

!!! Voor giften van 50 euro (maar NIET via de Koning Boudewijnstichting)
vanaf 20 april 2018:

WIN EEN PRAKTISCH KUNSTWERK!

DE EERSTE 200 MENSEN DIE 50 EURO SCHENKEN MAKEN KANS OP EEN PRACHTIG EN UNIEK KUNSTWERK (ONDIEPE SCHAAL, KAN OOK ALS WANDDECORATIE) t.w.v. 250 EURO, OF EEN DIEPE FRUITSCHAAL t.w.v. 200 EURO.

Jan van Berkel, twee schalen

Kunstenaar (+ foto’s): Jan van Berkel, WoodenArt
De winnaars worden uiteraard persoonlijk op de hoogte gebracht, en bekendgemaakt via de Facebookgroep “Robur op Den Eik” en via deze website.

JA, IK SCHENK 50 EURO (of meer) en maak kans op een kunstwerk!