Zou de tijd rijp zijn? Onze geesten voldoende gerijpt?
Het Jaar van Verbinding wil dat uittesten en mooie initiatieven bijeenbrengen om ze naar buiten te laten treden als één geheel. Het gaat om verbindende initiatieven die allemaal samen de middenstroom belichamen, de middenstroom die langzaam maar zeker zichtbaar wordt en de transitie steunt naar herstel van waarden en leefomgeving. Denk aan vormen van zorgzaam omgaan met de planeet en al haar levensvomen als basis voor nieuwe economische, politieke, sociale modellen, zodat ieders welzijn de maatstaf wordt.
De voedingsbodem voor dit nieuwe verhaal is verrijkt met de compost van de vorige crisissen, en de coronacrisis is de mulchlaag… De zaden van decennia oud ontspruiten nu!

Robur op Den Eik vzw faciliteert het Jaar van Verbinding.
Fysiek is Robur op Den Eik een bosrijk stilteplekje dat voor verbinding zorgt, een ecologisch hobbithuisje dat mensen met burn-out kracht en geborgenheid biedt, een rustige omgeving waar kunstenaars de mogelijkheid hebben om te creëren.
Maar Robur op Den Eik is meer dan dat.

Als plekje van verbinding zoekt Robur op Den Eik samenwerking met geestverwante projecten. Het biodiverse landschap van o.a. de zorg (regulier én alternatief, curatief én preventief, voor mens én (andere) natuur, …) kan immers alleen samen en in de eenheid die ze eigenlijk is, de transitie manifesteren naar een liefdevolle samenleving op een leefbare planeet. Door dit soort initiatieven te helpen verbinden draagt Robur op Den Eik vzw bij aan dat doel, zodat de duizelingwekkende toename van het aantal mensen dat het moeilijk heeft en vecht met persoonlijke crises stilaan een halt toegeroepen kan worden.

Zoals alles in de natuur groeit ook dit initiatief organisch, onder de noemer ‘het Jaar van Verbinding’. Niet Robur op Den Eik ‘maakt’ het, het wordt belichaamd door het groeiende netwerk van unieke, verbindende projecten, die in de ontmoeting met elkaar een ‘nieuwe wereld’ laten ontstaan, gebaseerd op een diep besef van eenheid in verscheidenheid. Een droom die zichzelf verwezenlijkt omdat de uitvoerders ervan er klaar voor zijn, en bereid.

Ben ook jij een uitvoerder van zo’n droom? Wil je mee gepromoot worden onder het Jaar van Verbinding? Wil jij ook bijdragen aan een zachte omwenteling en in een netwerk terechtkomen waar we elkaar versterken?
Contacteer ons via peter@dezachteomwenteling.be of 0483 41 01 48.

Initiatiefnemer van het Jaar van Verbinding:
Robur op Den Eik vzw

Partners:
BLENDD
Re-Story
Wheelbarrow walk
Inti Sound
Bye Bye Gazon
De Droomgaard
Fabriek Ecologique