Esta es la aventura de hacer realidad un sueño : llevar a Robur a Den Eik al material (Antwerpse Kempen, Bélgica). Este es un lugar curativo, ecológico en el bosque. Un lugar para recuperarse del ritmo agitado de este mundo y para pasar el tiempo en lo que es realmente importante en nuestra vida única: (re) descubrir nuestro verdadero núcleo . Un lugar para buscar y recibir lo que necesitamos ahora mismo. Dejar que nuestra luz oculta brille en nuestra oscuridad.

Si nos cuidamos bien, podremos volver a nuestro lugar y cuidar mejor de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad.

 

Visto de esta manera, Robur puede tener un mayor impacto en la sociedad en Den Eik que lo que cabría esperar de un proyecto a pequeña escala. De hecho, es un lugar para experimentar siempre presente Conectividad se recuperará y fortalecer. Estar conectado con uno mismo es estar conectado con todo y con todos …
Esa es nuestra contribución a una sociedad que amamos profundamente. Bajo todo cinismo, esa sociedad es tan vulnerable como cualquier individuo que la hace.

Y igual de fuerte.

Visión / Misión

Robur op Den Eik vzw is ervan overtuigd dat een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van de moderne westerse ‘welzijns’-ziekten te vinden is in onze diepe ontkoppeling van de natuur. Wie in de westerse wereld weet nog hoe te overleven in de natuur en er zelfs in te gedijen? Nog sterker: we zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat we dat niet meer weten! En we zijn déél van de natuur! Dus zijn we in feite ten diepste losgekoppeld van onszelf – en onbewust vinden we dat vanzelfsprekend…
Een ander gevolg van die ‘vanzelfsprekende’ loskoppeling is de manier waarop we een ‘oneindige groei’-economie hebben ontwikkeld, zonder respect voor natuurlijke cycli of evenwichten. Geen wonder dat de planeet uitgeput geraakt!
En geen wonder dat wij depressief worden en opgebrand…
We oogsten wat we zaaien.

Robur op Den Eik wil helpen opnieuw contact te leggen met de natuur en met onszelf, in een kleinschalige setting, zodat we kunnen voortzetten wat langzaam begint: een nieuwe en verbindende manier van denken die ons naar een meer humane en natuurlijke samenleving kan brengen.
Daarom geeft de vzw aan activiteiten die zich rechtstreeks met/in de Natuur afspelen, voorrang op andere helende en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan wandelcoaching en bosbaden.

Het huisje draagt de naam Robur, van Quercus robur, zomereik.
En het kost tijd om sterk en robuust te worden.
Net als een eik.

Hier vind je de doelgroepen en mogelijke activiteiten.

Hier vind je het mysterieuze verhaal van het ontstaan en de evolutie van Robur op Den Eik.