Wanneer u zich inschrijft voor een evenement of een activiteit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We waarborgen uw privacy door zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om te gaan.

We nemen daarbij de volgende principes in acht:

 1. Wij verwerken de bovenstaande gegevens enkel voor de volgende doeleinden:
  • om uw deelname aan onze activiteiten of evenementen mogelijk te maken;
  • om u te informeren over onze toekomstige activiteiten en evenementen;
  • om uw gift te registreren.
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Waar nodig vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 5. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
 7. We respecteren uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u daarvan op de hoogte houden in begrijpelijke taal.

Contact

Heeft u een specifieke vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiola, heeft u een klacht of wenst u  bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij nodigen u uit om dan contact met ons op te nemen, via e-mail op info@roburopdeneik.org.