Robur op Den Eik is sinds 22 februari 2017 een vzw (vereniging zonder winstoogmerk, cfr. stichting in NL) en is bedoeld als helend en creativiteit bevorderend plekje. Je vindt de Statuten hier.

Robur is zo ontworpen dat de vzw er allerlei kanten mee uit kan, waarbij de beperkte, toegelaten oppervlakte van 80 m² (ca. 70 m² binnenruimte) met een leef- en werkruimte, keuken, twee slaapkamers en een badkamer zo goed mogelijk dienst kan doen

Robur op Den Eik vzw kan Robur bijvoorbeeld

– tot maximaal drie (uitzonderlijk zes) maanden verhuren aan mensen die herstellen van een burn-out, of die daar dicht tegenaan zitten (preventie – kan ook via bedrijven/werkgevers of als zelfstandige!);

– tot maximaal drie (uitzonderlijk zes) maanden verhuren aan mensen die bekomen van een acute situatie, waarbij ze best even weg zijn uit hun vertrouwde omgeving;

– tot maximaal drie (uitzonderlijk zes) maanden verhuren als ecologisch bewustmakende en helende vakantiewoning, ter preventie van burn-out;

– openstellen als locatie, in het kader van burn-outpreventie en teambuilding voor bedrijven (op termijn zelfs met een volledig programma-aanbod!);

– tot maximaal drie maanden verhuren aan schrijvers/kunstenaars die zich enkele weken/maanden willen afzonderen om gefocust aan hun project te kunnen werken;

– tot maximaal drie (uitzonderlijk zes) maanden verhuren aan mensen die stille tijd voor zichzelf nodig hebben, vooral HSP’s (hoogsensitieve personen);

– verhuren aan kleine vriendengroepjes die rond (fysieke/psychische/spirituele) genezing willen werken, onder elkaar of met een facilitator;

– verhuren voor activiteiten rond het ervaren van The Work van Byron Katie, EFT (tapping) enz., op aanvraag / in workshops;

– verhuren voor bijeenkomsten van de Rode Tent (en andere vrouwencirkels) en mannencirkels, omdat die uit aloude stamtradities komen en een sterk verbindende en dus genezende werking hebben op onze individualistische samenleving;

– ter beschikking stellen om samen te zingen, lachen, delen en stil te zijn rond de verbindende centrale Vuurplek;

– gebruiken om helende, rustbrengende, instructieve, bewustmakende, delende, creatieve, holistische Ateliers, mini-lezingen en mini-workshops te (laten) geven;

– als uitvalsbasis (laten) gebruiken voor natuurverbindende activiteiten die mensen helpen om zich te (her)verbinden met de natuur, zoals bosbaden en wandelcoaching;

– eventueel openstellen voor ecologische educatie (bezoeken van scholen, Robur ter beschikking stellen voor de opendeurdagen van Ecobouwers (hier staat Robur!) enz.);

– ter beschikking stellen als creatief broeinest voor allerlei concrete, helende en ecologische ideeën.

Kortom, Robur op Den Eik wil helpen ons onze heelheid te herinneren via Natuur, Rust, Genezing en Creativiteit. VERBINDING is het kernwoord: verbinden is Samenhang activeren – en dat is liefde.

Hoe het project zich de komende jaren in de realiteit zal ontwikkelen, is deel van dit avontuur. Één ding is duidelijk: het groeit organisch, zoals de natuur.

Ben je actief in de zorgsector en werk je met mensen met een (dreigende) burn-out? Hier is een oproep tot samenwerking! Het zou toch fantastisch zijn als therapeuten – in samenspraak met de vzw en elkaar – gebruik kunnen maken van een ecologisch hobbithuisje in een bos, een plek die ze helemaal naar eigen goeddunken kunnen uitbouwen ter behandeling en ter preventie van burn-out!
En kijk ook even hier