Wederdienst

Als mensen geven zonder iets terug te willen, gewoon omdat ze blij zijn te geven aan iets wat ze hun gift waard vinden, heb je de zuiverste vorm van geven en ontvangen. Geven en ontvangen zijn dan (weer) één.

Bij een zuivere gift kan bijna ELKE euro ervan in het project gaan (‘bijna’ = enkel minus de betaalwebsitekosten). Hier kun je een zelfgekozen bedrag schenken. 
Je kunt ook rechtstreeks schenken op de rekening van de vzw:

Robur op Den Eik vzw
IBAN: BE82 5230 8087 7968
BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

Op langere termijn zijn voor de continuïteit van de werking van de vzw ook kleine, maandelijkse giften onontbeerlijk, bijvoorbeeld via een bestendige opdracht (zie hierboven). Zelfs een maandelijkse microbijdrage (zie CAMPAGNE) kan op erkentelijkheid rekenen!


Voor wie een groter bedrag wil schenken, doet Robur op Den Eik graag iets terug:

·         300 euro = een verblijf van een (lang) weekend in Robur, geldig voor 1 jaar zodra Robur officieel beschikbaar is (mee dankzij jouw gift!)

·         500 euro = een verblijf van een volle week in Robur, geldig voor 1 jaar zodra Robur officieel beschikbaar is (mee dank zij jouw gift!)

·         andere bedragen, en bedragen van meer dan 500 euro = samen zoeken we naar een geschikte wederdienst!

Ook een vaste maandelijkse bijdrage is heel welkom, gedurende een jaar of langer! Tegenover elke 12 maanden-met-gift staat telkens diezelfde wederdienst:

·        30 euro per maand (gedurende een jaar) = een verblijf van een (lang) weekend in Robur, geldig in het jaar daarop (vanaf de datum dat Robur officieel beschikbaar is)

·         50 euro per maand (gedurende een jaar) = een verblijf van een volle week in Robur in het jaar daarop (vanaf de datum dat Robur officieel beschikbaar is)

·         een groter bedrag per maand, en andere bedragen = samen zoeken we naar een geschikte wederdienst!

STEUN ROBUR
ZELF GEKOZEN BEDRAG


Voor wie een groter bedrag wil schenken:

STEUN ROBUR
300 EURO
VERBLIJF VAN EEN LANG WEEKEND
IN ROBUR
GELDIG VOOR 1 JAAR

STEUN ROBUR
500 EURO
VERBLIJF VAN EEN VOLLE WEEK
IN ROBUR
GELDIG VOOR 1 JAAR

STEUN ROBUR
30 EURO PER MAAND
VERBLIJF VAN EEN LANG WEEKEND
IN ROBUR
GELDIG VOOR 1 JAAR
STEUN ROBUR
50 EURO PER MAAND
VERBLIJF VAN EEN VOLLE WEEK
IN ROBUR
GELDIG VOOR 1 JAAR

Maandelijkse steun kan door je bank een doorlopende opdracht te geven voor:

Robur op Den Eik vzw
IBAN: BE82 5230 8087 7968
BIC/SWIFT: TRIOBEBB (Triodos Bank)

Tot eind 2022 kun je voor giften vanaf 40 euro per jaar genieten van een belastingvoordeel als je je gift stort op rekening BE10 0000 0000 0404, BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3056/00043 (opgepast: gestructureerde melding). Deze melding verwijst naar het projectnummer, L83056 (Robur op Den Eik vzw).
Doordat je al beloond wordt met een belastingvoordeel, kunnen giften via de Koning Boudewijnstichting helaas niet in aanmerking komen voor een verblijf in Robur als wederdienst. Als je dat wilt, moet je schenken via de weg die hierboven beschreven staat.


DSC02874 - 2017-06-02, Robur is almost a Real House now...En nog iets: zolang Robur nog niet af is, geldt: wie fysiek komt meehelpen aan het bouwen, krijgt als wederdienst kost en inwoon voor de tijd dat hij meehelpt. En veel (internationale) ontmoetingen, vriendschap, kampvuur- en andere gezelligheid, back to basics, spelen met het eeuwige kind in ons, én de mogelijkheid om in overleg jouw eigen creatieve ’toets’ te geven aan Robur en Den Eik!


Of heb je geen tijd, maar hou je van een (onschuldig) gokje én van kunstig houtwerk?

!!! Voor giften van 50 euro (maar NIET via de Koning Boudewijnstichting):

WIN EEN PRAKTISCH KUNSTWERK!

DE EERSTE 200 MENSEN DIE 50 EURO SCHENKEN MAKEN KANS OP EEN PRACHTIG EN UNIEK KUNSTWERK (ONDIEPE SCHAAL, KAN OOK ALS WANDDECORATIE) t.w.v. 250 EURO, OF EEN DIEPE FRUITSCHAAL t.w.v. 200 EURO.

Jan van Berkel, twee schalen

Kunstenaar (+ foto’s): Jan van Berkel, WoodenArt
De winnaars worden uiteraard persoonlijk op de hoogte gebracht, en bekendgemaakt via de Facebookgroep “Robur op Den Eik” en via deze website.

JA, IK SCHENK 50 EURO (of meer) en maak kans op een kunstwerk!