De Centenbrug – Wederdienst

De Centenbrug –

Wederdienst

“En wat krijgt iemand terug voor een gift aan Robur? Of zoek je zuiver giften?”

Als mensen geven zonder iets terug te willen, omdat ze blij zijn te geven aan iets wat ze hun gift waard vinden, heb je de zuiverste vorm van geven en ontvangen. Geven en ontvangen zijn dan (weer) één.

Bij een zuivere gift kan bijna ELKE euro ervan in het project gaan (‘bijna’ = enkel minus de betaalwebsitekosten). Hier kun je een zelfgekozen bedrag schenken.

Voor wie een groter bedrag wil schenken, doet Robur op Den Eik graag iets terug:

·         300 euro = een verblijf van een (lang) weekend in Robur, geldig voor 1 jaar zodra Robur officieel beschikbaar is (mee dankzij jouw gift!), desgewenst met catering aan huis tegen kostprijs

·         500 euro = een verblijf van een volle week in Robur, geldig voor 1 jaar zodra Robur officieel beschikbaar is (mee dank zij jouw gift!), desgewenst met catering aan huis tegen kostprijs

·         andere bedragen, en bedragen van meer dan 500 euro = samen zoeken we naar een geschikte wederdienst!

Ook een vaste maandelijkse bijdrage is heel welkom, gedurende een jaar of langer! Een klein bedrag is ook in dat geval een zuivere gift, en voorts:

·        30 euro per maand (gedurende een jaar) = een verblijf van een (lang) weekend in Robur, geldig in het jaar daarop (vanaf de datum dat Robur officieel beschikbaar is), desgewenst met catering aan huis tegen kostprijs

·         50 euro per maand (gedurende een jaar) = een verblijf van een volle week in Robur in het jaar daarop (vanaf de datum dat Robur officieel beschikbaar is), desgewenst met catering aan huis tegen kostprijs

·         een groter bedrag per maand, en andere bedragen = samen zoeken we naar een geschikte wederdienst!

Maandelijkse steun kan (voorlopig?) nog niet automatisch via de veilige donatiepagina.
Je kunt wél via jouw bank een doorlopende opdracht maken voor:
Robur op Den Eik vzw
IBAN: BE82 5230 8087 7968
BIC/SWIFT: TRIOBEBB
Je kunt op dat rekeningnummer uiteraard ook eenmalige giften storten in plaats van via deze website!

Steun mogelijkheden

Tot eind 2019 kun je voor giften vanaf 40 euro genieten van een belastingvoordeel als je je gift stort op rekening BE10 0000 0000 0404, BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3056/00043 (opgepast: gestructureerde melding). Deze melding verwijst naar het projectnummer, L83056 (Robur op Den Eik vzw).
Doordat je al beloond wordt met een belastingvoordeel, kunnen deze giften helaas niet in aanmerking komen voor een verblijf in Robur. Daarvoor moet je schenken via de weg die hierboven beschreven staat.

Op langere termijn zijn voor de continuïteit van de werking van de vzw ook kleine, maandelijkse giften onontbeerlijk, bijvoorbeeld via een bestendige opdracht (zie hierboven). Zelfs een maandelijkse microbijdrage (bv. 1 euro!) kan op erkentelijkheid rekenen.

DSC02874 - 2017-06-02, Robur is almost a Real House now...En tot slot: zolang Robur nog niet af is, geldt: wie fysiek komt meehelpen aan het bouwen, krijgt kost en inwoon voor de tijd dat hij meehelpt. En veel ontmoetingen, vriendschap, kampvuur- en andere gezelligheid, back to basics, spelen met het eeuwige kind in ons, én de mogelijkheid om in overleg jouw eigen creatieve ‘toets’ te geven aan Robur en Den Eik!

 

 

 

!!! Voor giften van 50 euro (maar NIET via de Koning Boudewijnstichting)
vanaf 20 april 2018:

WIN EEN PRAKTISCH KUNSTWERK!

DE EERSTE 200 MENSEN DIE 50 EURO SCHENKEN MAKEN KANS OP EEN PRACHTIG EN UNIEK KUNSTWERK (ONDIEPE SCHAAL, KAN OOK ALS WANDDECORATIE) t.w.v. 250 EURO, OF EEN DIEPE FRUITSCHAAL t.w.v. 200 EURO.

Jan van Berkel, twee schalen

Kunstenaar (+ foto’s): Jan van Berkel, WoodenArt
De winnaars worden uiteraard persoonlijk op de hoogte gebracht, en bekendgemaakt via de Facebookgroep “Robur op Den Eik” en via deze website.

JA, IK SCHENK 50 EURO (of meer) en maak kans op een kunstwerk!